Tag Archives: Tig

เด็กบ้านๆ (สาวนุ้ยเด็กใต้ 1.2)  บาว The Tig

เด็กบ้านๆ (สาวนุ้ยเด็กใต้ 1.2)  บาว The Tig เด็กบ้านๆ (สาวนุ้ยเด็กใต้ 1.2)  บาว The Tig เด็กบ้านๆ (สาวนุ้ยเด็กใต้ 1.2) – บาว The Tig x บ.เบิ้ล 300 x แตง ศศิวรรณ
 เจ้านกบินหลากลับใต้ เจ้าบินแล้วหายเข้าเมืองแสงสี โนราเจ้าเคยพาที มาในวันนี้หลงแสงนีออน เพลงบอกยังกลายเป็นเพลงแด็นซ์ ในมือเธอถือกุชชี่ ไปเทใจไห้กับชาเนล ลืมพี่บาวแล้วสาว่า   * โนราทอดแขนออนแอนอรชร งามงอนลืมบ้านแล้วหม้าย Advertisment #เดกบานๆ #สาวนยเดกใต #12บาว #Tig เด็กบ้านๆ (สาวนุ้ยเด็กใต้ 1.2)  บาว The Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร) – บาว The Tig

ถึงกูเป็นยักษ์ แต่ว่าใจภักดิ์รักไม่แปรเปลี่ยน ยังมีความลับไม่กล้าบอกกลัวพูดไปแล้วเธอว่าหลอก จำใจเก็บไว้ ซ่อนเอาไว้ กลัวเธอรับไม่ได้ จำแลงแปลงกายเป็นหญิงงาม เพื่อให้เธอนั้นรักทุกยาม ต้องหลอกเธอ เพื่อให้เธอนั้นไม่ไป แต่เมื่อความลับได้เปิดเผย ชาติกำเนิดฉันโดนเฉลย เธอจะหนีไปให้พ้น เพราะเธอนั้นกลัวความจริง เราเลิกเกิดไม่ได้หรอกนะ ไม่มีใครอยากเป็นยักษา อยากเกิดเป็นเหมือนเธอ จะได้รักกับเธอ Advertisment #ตวเปนยกษแตรกเดยว #ผเสอสมทรบาว #Tig ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig