Tag Archives: Rock

สถานะเพื่อน  The Kid Rock

สถานะเพื่อน  The Kid Rock สถานะเพื่อน  The Kid Rock สถานะเพื่อน – The Kid Rock X เกมส์ วงเรา
 สถานะเพื่อนที่เรามีกัน เปลี่ยนเป็นความผูกพันของฉันและเธอ ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา ฉันจดจำเธอเอาไว้ ก่อเกิดรักด้วยหัวใจเรื่อยมา จะคิดบอกเธอได้อย่างไร ก็หัวใจฉันมันไม่กล้า แค่ได้พบสบตาเธอเรื่อยมา ไม่กล้าบอกเธอ เราเป็นเพียงเพื่อนกัน แต่ฉันคิดมากกว่านั้น อยากเปลี่ยนเป็นคนสำคัญ จะได้ไหม   * สถานะเพื่อนที่เรามีกัน เปลี่ยนเป็นความผูกพันของฉันและเธอ Advertisment #สถานะเพอนThe #Kid #Rock สถานะเพื่อน  The Kid Rock