Tag Archives: NIYOM

โตกอดเขาเฮากอดขวด  วงนิยม NIYOM

โตกอดเขาเฮากอดขวด  วงนิยม NIYOM โตกอดเขาเฮากอดขวด  วงนิยม NIYOM โตกอดเขาเฮากอดขวด – วงนิยม NIYOM ฮู้ว่าเค้าเบิดใจ ฮู้ว่าเขามีคนใหม่ สิเฮ็ดจั่งได๋กะปล่อยไปท่อนั้นแหลว
บ่อยากฝืนใจคั่นว่าเขาบ่ฮักแล้ว บ่แมนแนวสิยื้อสิรั้งเอาไว้
แมนเฮาเจ็บสิตายเขากะบ่สน ถ้าเขามีคนของหัวใจใหม่แล้ว
ฟ้าวไปซะไป ไปฮักกันให้มันแล้ว เฮาสิอยู่กับขวดกับแก้ว พอแล้วความฮัก Advertisment #โตกอดเขาเฮากอดขวดวงนยม #NIYOM โตกอดเขาเฮากอดขวด  วงนิยม NIYOM