Tag Archives: Easter8

เธอน่ารักไม่มีใครเกิน  Eit Easter8

เธอน่ารักไม่มีใครเกิน  Eit Easter8 เธอน่ารักไม่มีใครเกิน  Eit Easter8 เธอน่ารักไม่มีใครเกิน – Eit Easter8
* ก็เธอน่ารักไม่มีใครเกิน ไม่มีใครมาเทียบเธอได้ ฉันเป็นอย่างงี้ฉันไม่ได้เติม ไม่มีใครมาแทนเธอได้ 
( * )

ก็เธอน่ารักไม่เหมือนกับใคร ที่ตัวฉันเองนั้นเคยเจอ
อยากพูดว่ารักอยากพูดออกไป รับฟังได้มั้ย อะเอิงเอย
ขออยู่ตรงนี้อย่าจากไปไกล อย่าจากไปไหนนะเลยเธอ
เป็นความรู้สึกที่มาจากใจ ไม่เคยเจอใครที่เหมือนเธอ 
( * , * ) Advertisment #เธอนารกไมมใครเกนEit #Easter8 เธอน่ารักไม่มีใครเกิน  Eit Easter8