Tag Archives: ContinuedTHEM

โลกสีเทา (Continued)  THEM

โลกสีเทา (Continued)  THEM โลกสีเทา (Continued)  THEM โลกสีเทา (Continued) – THEM แล้วก็อย่างเดิม ที่จุดเดิม เป็นที่รู้อยู่ สิ่งที่คุ้นเคย ที่ผ่านมา ซ้ำอยู่เหมือนเดิม 
* ต่อให้ลองเริ่มใหม่ กับโลกที่เป็นสีเทา ทุกวันยังว่างเปล่า และยังไม่เจอจุดหมาย 
** อยู่ที่ใคร ใครกำหนดให้เป็นแบบนี้ ใครจะแต่งและเติมสิ่งดี มีหรือเปล่า อยากขอให้มันเป็นจริง
ซักวัน โลกที่ไม่มีความโหดร้าย โลกที่ไม่ได้เป็นแค่ฝัน วันที่สวยงาม คงไม่ได้มีเพียงฉัน ที่เฝ้ารอ Advertisment #โลกสเทา #ContinuedTHEM โลกสีเทา (Continued)  THEM