Tag Archives: ไมเมอง

ดวงจันทร์บนยอดเขา   ไม้เมือง

ดวงจันทร์บนยอดเขา   ไม้เมือง ดวงจันทร์บนยอดเขา   ไม้เมือง ดวงจันทร์บนยอดเขา – ไม้เมืองFeat แร็พอีสาน
 
ไม่เคยนับหยดน้ำตาที่ไหล ในวันที่ใจพ่ายแพ้ ไม่เคยนับวันที่ใจอ่อนแอ กี่วันที่ล้มลงไป
ความฝันในใจที่มี ไม่เคยมีวันจางหาย ความฝันมันยังหายใจ อยู่ในคืนและวัน
* บางผู้คนยังกวักมือซ้ำเติม ระหว่างทางที่สูงชัน 
คืนสลัวอาจมีที่กลัวที่หวั่น แต่ยังยืนยัน จะไปให้ถึงที่จุดหมาย Advertisment #ดวงจนทรบนยอดเขา #ไมเมอง ดวงจันทร์บนยอดเขา   ไม้เมือง