Tag Archives: ไมมสทธไดรกSgotti

ไม่มีสิทธิ์ได้รัก  Sgotti x Maggi

ไม่มีสิทธิ์ได้รัก  Sgotti x Maggi ไม่มีสิทธิ์ได้รัก  Sgotti x Maggi ไม่มีสิทธิ์ได้รัก – Sgotti x Maggi
 * เหตุผลกลใดคนที่ตั้งใจจะรัก ถึงไม่มีสิทธิ์รัก จมปลักกับความเสียใจ ทุ่มเทให้ทั้งชีวิตทั้งหัวใจ แล้วเหตุไฉน ใยจึงมีแต่น้ำตา ให้ความรักไปทั้งหมดใจ แลกเศษใจที่เขาให้มา หวังว่ามันจะคอยเยียวยาหัวใจ แต่ยิ่งรักมันก็ยิ่งฝืน อยากจะยืนข้างเธอให้ไหว แต่น้ำตาที่มันรินไหลนั้นบอกให้พอ Advertisment #ไมมสทธไดรกSgotti #Maggi ไม่มีสิทธิ์ได้รัก  Sgotti x Maggi