Tag Archives: ไปใหพนกานดา

ไปให้พ้น  กานดา Rsiam

ไปให้พ้น  กานดา Rsiam ไปให้พ้น  กานดา Rsiam ไปให้พ้น – กานดา Rsiam
 ถ้าวันหนึ่งเธอต้องเจ็บ สักวันหนึ่งเธอร้องไห้ และเธอจะคิดถึงฉัน คนที่รักเธอแทบตาย แต่อย่าคิดว่าฉันจะกลับ ยอมรับว่าฉันเสียดาย บอบช้ำและกลัวเกินจะ…กลับไป   * ไปให้ไกล ไปให้พ้น ไม่มีความจำเป็นที่เราจะพบกันอีก ถ้าวันหนึ่งเธอ เดินผ่านมาพบและเห็น ขอให้มองเพียงแค่เป็น คนผ่านตา ก็วันที่เคยคุกเข่า อ้อนวอนให้เธอหวนกลับ แต่เธอไม่จะรับ รับรู้ในความระทม ปล่อยฉันให้ฝืนกลั้นใจ สุดท้ายร้องไห้ร้องห่ม ปล่อยรักที่เคยชื่นชม…หลุดลอย Advertisment #ไปใหพนกานดา #Rsiam ไปให้พ้น  กานดา Rsiam