Tag Archives: ไปอยกบคนใหมโลดออยเลอร

ไปอยู่กับคนใหม่โลด  ออยเลอร์

ไปอยู่กับคนใหม่โลด  ออยเลอร์ ไปอยู่กับคนใหม่โลด  ออยเลอร์ ไปอยู่กับคนใหม่โลด – ออยเลอร์ นานันนา นา ฮือ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋เมื่ออ้ายเลือกไปกับเขา น้องเฮ็ดได้แค่รับความเศร้าท่อนั้นแหล๋ว อ้ายสิห่วงเฮ็ดหยัง เมื่อใจอ้ายนั้นให้เขา เบิ๊ดแล้ว หมดแล้วบ่เหลือคำว่าเรา * ได้แต่ยืนถอนใจและบอกอ้ายไปว่าบ่เป็นหยัง ความเจ็บมันสิถั่งน้องเองยินดีสิรับเอา อั่นบ่ต้องห่วงดอกเด้อรูปคู่สองเฮาในเฟซเก่าๆ น้องสิลบบ่ให้เขาได้มาเห็น ขอให้อ้ายสบายใจ Advertisment #ไปอยกบคนใหมโลดออยเลอร ไปอยู่กับคนใหม่โลด  ออยเลอร์