Tag Archives: ในยามราตรEmon74

ในยามราตรี  Emon74

ในยามราตรี  Emon74 ในยามราตรี  Emon74 ในยามราตรี – Emon74 x เบอร์ดี้ * ในยามราตรีที่มันเงียบเหงา ก็อยากให้เธอมาเคียงกาย ก็คิดถึงนางประจำ มันไม่มีวันจะเปลี่ยนใจ
สัญญาจะรักเพียงเธอ และใจของฉันไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะห่างไกล แต่อยากให้ฮู้ฮักเจ้าแฮง ** ถึงหน้าตาอ้ายนี่มันบ่หล่อ พ่อกะบ่ได้รวย เบิ่ดมื้อเอาแต่เลี้ยงควาย บ่มีเวลาไปนอกใจ สิดูแลเจ้าอย่างดี และสิบ่หนีไปไส อยากให้เจ้าลองเชื่อใจ อ้ายบ่ได้ตั๋วเว้าอีหลี Advertisment #ในยามราตรEmon74 ในยามราตรี  Emon74