Tag Archives: โลกใบใหมSAFEPLANET

โลกใบใหม่  SAFEPLANET

โลกใบใหม่  SAFEPLANET โลกใบใหม่  SAFEPLANET โลกใบใหม่ – SAFEPLANET สิ่งต่างๆที่ฉันเคยกลัวนั้นได้จากไป ในเวลาที่ได้หายใจสู่โลกใบใหม่ วันเปลี่ยนและฟ้าไม่ได้ต่างอะไร กับสีสันในใจฉัน ฉันร้องด้วยความทุกข์ทรมาน เผื่อจะพบวันนั้นที่ตามหา 
สิ่งต่างๆที่ฉันเคยกลัวนั้นได้จากไป ในเวลาที่ได้หายใจสู่โลกใบใหม่ Advertisment #โลกใบใหมSAFEPLANET โลกใบใหม่  SAFEPLANET