Tag Archives: แฟนเกาเธอเกงPONWP

แฟนเก่าเธอเก่ง  PONWP

แฟนเก่าเธอเก่ง  PONWP แฟนเก่าเธอเก่ง  PONWP แฟนเก่าเธอเก่ง – PONWP เธอคือคนที่สอนให้ฉัน เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เธอคือคนที่สอนให้ฉัน ได้รู้ ความเจ็บเป็นเช่นไร * ระยะทางที่เดินกันมา มันไม่พิสูจน์ในคำพูดใด เธอที่บอกรักฉันมากมาย แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเขา ทำได้แค่กอดเธอไว้ในที่ที่ไกล รักกันไปแค่ในความฝัน ไม่มีเธอและฉันในฉากสุดท้าย Advertisment #แฟนเกาเธอเกงPONWP แฟนเก่าเธอเก่ง  PONWP