Tag Archives: เหมอนเดมดา

เหมือนเดิม  ดา Endorphine

เหมือนเดิม  ดา Endorphine เหมือนเดิม  ดา Endorphine เหมือนเดิม – MINDSET x Da Endorphine 
* คิดถึงวันเก่า ที่เคยมีเราอยู่ตรงนั้น ที่เคยมีเธอและมีฉัน เมื่อก่อนมีเราอยู่ใกล้กัน
ยัง คิดถึงวันเก่า ที่เคยมีเราอยู่ตรงนั้น แค่อยากมีเธอเดินข้างฉัน
แค่อยากให้เราอยู่ด้วยกัน เหมือนเดิม listen to this song ให้มันประคับประคอง ไม่ว่าวันไหนที่เธอนั้นท้อ จำไว้ว่า you’re not alone
You know that im around แค่เพียงเธอหันมามอง
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้ sun goes up in the mornin’ Advertisment #เหมอนเดมดา #Endorphine เหมือนเดิม  ดา Endorphine