Tag Archives: เจาอาจสลมมอส

เจ้าอาจสิลืม  มอส จารุภัทร

เจ้าอาจสิลืม  มอส จารุภัทร เจ้าอาจสิลืม  มอส จารุภัทร เจ้าอาจสิลืม – มอส จารุภัทร เจ้าอาจลืมเบิ่ดแล้ว เรื่องราววันเก่า ที่สองเฮาเคยร่วมกันมา
ใจอ้ายก็ยังห่วงหา วันเวลาบ่หวนคืน อ้ายยังยืน รอเจ้าอยู่เด้อหล่า 
วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป อยากบอกไว้ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม
ยังคงคิดคิดฮอดแต่เจ้าเสมอ แม้ว่าเจ้า นั้น สิบ่คือเก่า 
* ฮักมาตั้งดนแต่ว่าเจ้านั้นมาเปลี่ยนไป เจ้าไปมีคนใหม่ลืมคนเก่าที่เจ้านั้นเคย
เคยๆ ฮักคนที่เจ้านั่นเคยหลง ตอนนี้คงเป็นเพียงความหลัง Advertisment #เจาอาจสลมมอส #จารภทร เจ้าอาจสิลืม  มอส จารุภัทร