Tag Archives: อยากใหฝนทฉนมเธอคอเรองจรงการน

อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง  การิน ซันนี่

อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง  การิน ซันนี่ อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง  การิน ซันนี่ อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง – การิน ซันนี่ ยามเมื่อเธอร้อน ฉันขอเป็นลมหนาว แม้แค่ชั่วคราว ให้เธอได้เย็นฉ่ำ ในยามที่เธอทุกข์ ฉันขอเป็นเพื่อนใจ ที่ทำเธอผ่อนคลาย ความเหงาเศร้ากังวล 
* แต่เวลา ไม่เคยหยุดเดิน เดินไป ไม่ย้อนกลับมา ฮ๊า 
** คิด ถึงเธอ เหลือเกิน แม้ทำได้เพียงคิดถึงเธอเท่านั้น
แม้วันนี้เธอไม่กลับมา ก็หวังแค่เพียงส่งยิ้มและทักทาย
กันจะได้ไหม อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง Advertisment #อยากใหฝนทฉนมเธอคอเรองจรงการน #ซนน อยากให้ฝันที่ฉันมีเธอคือเรื่องจริง  การิน ซันนี่