Tag Archives: หางกนสกพกแตยงรกเหมอนเดมนำเพชร

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม – น้ำเพชร กฤษติชัย ในบางครั้งมีเรื่องราว ที่ทำให้เราต้องห่างกัน ก็ไม่รู้ว่าต้องห่างกัน อีกนานสักแค่ไหน
* ใจเราสองคน อาจมีสับสนแค่บางครั้ง แต่ไม่อาจหยุดรักคิดถึงเธอ
** ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม สิ่งมีเพิ่มเติม คือความคิดถึงเธอ ห่างกันสักพัก แต่รักมากหว่าเดิม คิดถึงเพิ่มเติมรักมากหว่าเดิมรักเธอคนเดียว Advertisment #หางกนสกพกแตยงรกเหมอนเดมนำเพชร #กฤษตชย ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย