Tag Archives: หวาน

SWEET (หวาน )  K6Y

SWEET (หวาน )  K6Y SWEET (หวาน )  K6Y SWEET (หวาน ) – K6Y

* อาจเป็นเพราะวันเวลา ที่พาเราเจอกัน ไม่ใช่ฝันมันสวยงามกว่าที่วาดไว้
เธอน่ารักเธองดงามและดูน่ามอง ถ้าจะขอหัวใจเธอจะได้ไหม ไม่รู้ว่าเราพบกันได้ยังไง แต่ที่รู้คือเธอคนนี้
 ทำให้สายตาฉันไม่้มองใคร คงเป็นเธอเลยคนดี
อีกแล้วนะเธอมาทำให้หลงละเมอ มาทำให้ฉันจะบ้าตาย
อีกแล้วกระวนกระวายฉันเพ้อถึงเธอ ก็เธอดูดีกว่าใครๆ Advertisment #SWEET #หวาน #K6Y SWEET (หวาน )  K6Y