Tag Archives: หมอมพะนาง12

หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด)  อ๊อฟ สงกรานต์

หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด)  อ๊อฟ สงกรานต์ หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด)  อ๊อฟ สงกรานต์ หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด) – อ๊อฟ สงกรานต์
โอ๋ ล่ะนอ แล้วบัดนี้ ล่ะมาน้อถึงวัง สิได้อวยไปคนก้ำผู้ละทาง กับหม่อมพะนาง น้อแฟนอ้าย
สมมุตินามไปตามเรื่อง ของบ่าวพี่ซาย ผู้บ่เคยได้พบได้พ้อกับฮักจริง 
* ไสล่ะฮักที่เจ้าให้ถ่า ซางมาคือมิดน้ออิ้งติ้ง ไสว่าสิพ้อฮักจริง โอ้ยอย่าเว้าไปหลาย 
** เอ๋าฮานี่ ยังบ่ทันได้ฮอดหม่องหัวอีกบ้อ ฮักมาโดนจวนเวลาหม่อ ยังบ่พ้อหม่องพอให้ยิ้มใส่ Advertisment #หมอมพะนาง12 #กสาดออฟ #สงกรานต หม่อมพะนาง1.2 (กู้สาด)  อ๊อฟ สงกรานต์