Tag Archives: สะดง

ผูกคอ  ไอแอมป์ สะดิ้ง

ผูกคอ  ไอแอมป์ สะดิ้ง ผูกคอ  ไอแอมป์ สะดิ้ง ผูกคอ – ไอแอมป์ สะดิ้ง
 อย่าห้ามเถาะหมู่ ปล่อยให้กูตายไปสา มึงเห็นบ่ว่ากูเจ็บซำใด๋ มึงก็ฮู้ว่ากูฮัก ฮักเขาหลาย ฮักจนว่าสิตายแทนได้   * เขาถิ่มไปมีผู้อื่น สิให้กูฝืนอยู่ไปเฮ็ดหยัง หัวใจมันพังเบิดแล้วบ่เหลือ บอกว่าฮักกันบักคัก แต่เขากะเฮ็ดถิ่มเฮ็ดเหี่ย เจ็บจนบ่เหลือหม่องสิเจ็บ แล้วหัวใจ   ** ปล่อยให้กูตายให้มันแล้วๆไปสา สิให้กูตื่นมาหยังถ้าบ่มีเขา หายใจออกก็ยังคึดฮอดบ่เซา หายใจเข้ายังคิดฮอดเขาสูอย่าง Advertisment #ผกคอไอแอมป #สะดง ผูกคอ  ไอแอมป์ สะดิ้ง