Tag Archives: สองคำกลวย

สองคำ  กล้วย แสตมป์

สองคำ  กล้วย แสตมป์ สองคำ  กล้วย แสตมป์ สองคำ – กล้วย แสตมป์
 แรกเมื่อตอนคบกัน รักหวานดั่งน้ำตาลทราย แต่นาน ๆ เข้าไป รักหวานก็กลายเป็นขม สิ่งที่เคยว่าดี วันนี้ไม่เหลือให้ชม รักที่เคยสุขสม วันนี้ไม่มีให้กัน   * จะอยู่กันไปทำไม เมื่อรู้ว่าเราไปกันไม่ได้ ก็แยกต่างคนต่างไป ไม่ดีกว่าเหรอ   ** เลิกกันวันนี้ ยังดีกว่าช้ำเรื่อยไป จะทนทำไม ถ้าไม่เหลือใจให้กัน Advertisment #สองคำกลวย #แสตมป สองคำ  กล้วย แสตมป์