Tag Archives: สญญาพรกไทย

สัญญา  พริกไทย

สัญญา  พริกไทย สัญญา  พริกไทย สัญญา – พริกไทย * ปล่อยฉันไป ถ้าไม่จริงจัง ถ้าจะนอนข้างกัน ขอความจริงใจ
 ปล่อยฉันไป ฉันไม่ให้มัน สัญญาได้ไหม ทำให้ได้ไหม ก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่านี้ ก่อนที่เราจะมีอะไรอะไรมากเกิน ขอให้มันไม่ใช่แค่ความบังเอิญ ขอให้คิดดีๆว่ามีสติไหมเธอ ** จากคืนนี้ ฉันคงไม่มีอะไรจะปิดบัง จากคืนนี้ เธอเป็นของฉันและฉันเป็นของเธอ
จากคืนนี้ อยู่กับฉัน มันยังพอจะทันถ้าเธอหยุดมันไว้ Advertisment #สญญาพรกไทย สัญญา  พริกไทย