Tag Archives: รกกนดวยความดคณะเอวรม

รักกันด้วยความดี  คณะเอวีรูม

รักกันด้วยความดี  คณะเอวีรูม รักกันด้วยความดี  คณะเอวีรูม รักกันด้วยความดี – คณะเอวีรูม

 ความรักคนเราในสมัยนี้ดูกันที่ตรงไหน ดูที่หน้าตาหรือความจริงใจ หรืออะไรกัน จะเอาอะไรนั้นมาคอนเฟิร์ม ระหว่างทางเดินที่เดินด้วยกัน จะเอาอะไรมายืนยันว่ายืนยาว   * งานเลี้ยงเพิ่งจะเลิกรา หม้อแกงยังไม่ทันดำ รักกันได้ไม่กี่วันก็เลิกกันเสียแล้ว บางคู่อยู่กันมานาน จนลูกหลานเต็มบ้านหมดแล้ว ไม่แคล้วต้องมาเลิกกัน Advertisment #รกกนดวยความดคณะเอวรม รักกันด้วยความดี  คณะเอวีรูม