Tag Archives: พอไดเจอAMPSirin

พอได้เจอ  AMPSirin

พอได้เจอ  AMPSirin พอได้เจอ  AMPSirin พอได้เจอ – AMPSirin บอกตัวเองซ้ำๆทุกวัน ว่าสักวัน คงมีใครเข้ามา ไม่ผ่านพ้น ไม่จากไป เหมือนทุกครั้ง ที่ผ่านมา
แล้วโชคชะตาพาให้เรามาพบกัน ตกหลุมรักเธอทันที โอ้เธอคนดี คนที่ฉัน ใฝ่ฝัน
ดั่งต้องมนต์ เธอเพียงผู้เดียว 
* พอได้เจอคนนี้ เธอมาพร้อมกับความรู้สึก เข้าใจส่วนลึกแล้วว่าการอยาก Advertisment #พอไดเจอAMPSirin พอได้เจอ  AMPSirin