Tag Archives: บานๆแตไดใจเบส

บ้านๆแต่ได้ใจ  เบส ชนกันต์

บ้านๆแต่ได้ใจ  เบส ชนกันต์ บ้านๆแต่ได้ใจ  เบส ชนกันต์ บ้านๆแต่ได้ใจ – เบส ชนกันต์

 บ้านๆเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวก็มอมแมม ใจพังก็ซ่อมแซม ไม่เปลี่ยนไป น้องสาวไม่ต้องกลัว ถึงหมดตัวหรือน้องเสเพล ถึงพี่ดูเกเรไม่เทใคร * เด็กใต้อย่างพี่ไม่เคยหลอกใคร มีแต่ความจริงใจอยู่ทั้งเพ ถึงถูกหลอกให้รัก ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เคยจะหลายใจ ** เป็นเด็กบ้านๆแต่ได้ใจ ไม่เคยหลอกใครให้เสียหลัก Advertisment #บานๆแตไดใจเบส #ชนกนต บ้านๆแต่ได้ใจ  เบส ชนกันต์