Tag Archives: บอกฉนมว

บอกฉัน  มิว ศุภศิษฏ์

บอกฉัน  มิว ศุภศิษฏ์ บอกฉัน  มิว ศุภศิษฏ์ บอกฉัน – มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ 
บอกฉันสักครั้งหนึ่ง ให้ซึ้งใจ บอกมาแค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้น
บอกมาแค่ความจริงที่เคย ผ่านมาช่างมัน บอกมาให้ฟังพูดมาดัง ๆ พูดมันให้ชัดเจน 
* บอกว่าเธอรัก ใครคนหนึ่ง และคิดจะลึกซึ้ง คิดกันไปไกล บอกว่าความรักฉันไม่พอ เธอขอเลือกเดินทางจากไป Advertisment #บอกฉนมว #ศภศษฏ บอกฉัน  มิว ศุภศิษฏ์