Tag Archives: ทะเลสดำ

ทะเลสีดำ OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2  Billkin

ทะเลสีดำ OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2  Billkin ทะเลสีดำ OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2  Billkin ทะเลสีดำ OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2 – Billkin, PP Krit

ทะเลสีดำ ไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทาง เธอกลัวหรือไม่
ได้ยินเสียงเธอ จะกลัวอะไร จับมือฉันไว้ ฉันก็อบอุ่นหัวใจ 
* เธออาจเหน็บหนาว ทุกคราวที่เจอะคลื่นลม ก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ
อาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล ยังมีแสงดวงดาวจะคอย นำทาง ให้เราก้าวไป เธอแน่ใจ ฉันแน่ใจ Advertisment #ทะเลสดำ #OST #แปลรกฉนดวยใจเธอ #Part #2Billkin ทะเลสีดำ OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2  Billkin