Tag Archives: ทสดของคณไมรคอใคร

ที่สุดของคุณไม่รู้คือใคร ที่สุดของใจฉันรู้เป็นคุณ  ชีวรินท์

ที่สุดของคุณไม่รู้คือใคร ที่สุดของใจฉันรู้เป็นคุณ  ชีวรินท์ ที่สุดของคุณไม่รู้คือใคร ที่สุดของใจฉันรู้เป็นคุณ  ชีวรินท์ ที่สุดของคุณไม่รู้คือใคร ที่สุดของใจฉันรู้เป็นคุณ – ชีวรินท์ เพียงหนึ่งคำแค่เธอบอกมา เอ่ยวาจาที่ดูอ่อนหวาน อยากจะซึ้งเพราะคำเธอกล่าว คำว่ารักคำเดียวเท่านั้น
หนึ่งบทความที่เราคุยกัน ในความนั้นฉันซ่อนเอาไว้ คำบอกรักอ้อมค้อมลงไป เผื่อเธอมองแล้วพลันได้รู้ 
* ว่าฉันรักเธอ ยอดดวงใจที่ฉันใฝ่หา ว่าฉันรักเธอ ยอดกัญญาที่ใจใฝ่ถึง
เก็บเอาหัวใจ ในส่วนลึกที่รอเพียงเธอ มอบให้ไว้ ให้เธอคนเดียว สุดดวงใจฤทัยใฝ่หา Advertisment #ทสดของคณไมรคอใคร #ทสดของใจฉนรเปนคณชวรนท ที่สุดของคุณไม่รู้คือใคร ที่สุดของใจฉันรู้เป็นคุณ  ชีวรินท์