Tag Archives: ตดกรรมหญงล

ตัดกรรม  หญิงลี ศรีจุมพล

ตัดกรรม  หญิงลี ศรีจุมพล ตัดกรรม  หญิงลี ศรีจุมพล ตัดกรรม – หญิงลี ศรีจุมพล
 เมื่อเธอปันใจให้ใครต่อใคร ฉันคงต้องยอมแพ้เธอ กี่ครั้งกี่หนต้องทนเสมอ เธอไม่ซื่อต่อกัน รักจริงๆ หรือรักหลอกๆ ฉันบอกตัวเองทุกวัน ถ้าอยู่กันแล้วต้องทรมาน ต้องยอมตัดใจ เมื่อเธอจะไปห้ามคงไม่ฟัง เหนี่ยวรั้งก็คงไม่นาน ไม่ต้องห่วงฉันถ้าเธอต้องการ ไม่ต้องแคร์อะไร ฉันจะเจ็บหรือฉันจะตาย ไม่ต้องทำเป็นสงสาร Advertisment #ตดกรรมหญงล #ศรจมพล ตัดกรรม  หญิงลี ศรีจุมพล