Tag Archives: ดวยใจยนด

ด้วยใจยินดี (Willingly)  LANDOKMAI

ด้วยใจยินดี (Willingly)  LANDOKMAI ด้วยใจยินดี (Willingly)  LANDOKMAI ด้วยใจยินดี (Willingly) – LANDOKMAI หากเวลานั้นย้อนกลับไป ที่เหน็บหนาวเท่าไร ก็ยอม ไม่เป็นไร
มันก็ดีแค่ไหน ได้ผ่านมากับเธอ
 หากคืนนี้ดวงดาวมืดดับไป ไม่มีแสงอันใดสวยดั่งใจ ไม่เป็นไร
 เรียนรู้ความผิดหวัง เธอทำให้ฉันเข้าใจ 
* จบ ไปแล้วรักเรา มองย้อนคืนวันแสนเศร้า ด้วยใจยินดี Advertisment #ดวยใจยนด #WillinglyLANDOKMAI ด้วยใจยินดี (Willingly)  LANDOKMAI