Tag Archives: ดรมคยฮทสมดวXตะมยคร

ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ ดรึมคึย – ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

 อยากให้นายมาดรึมคึยกับฉัน ที่ตรงนั้นมีกันแค่เราสองคน มีแค่ฉันกับนาย พ่อหนุ่มหน้ามน ดึมๆ ด้วยกัน สองคน   * แต่มันคง เป็นได้แค่ฝัน เพราะความจริงนั้น ฉันไม่ได้ดึ้มดึมกับนาย อยากจะไปกึ้มกึม อยากไปนั่งดึ้มดึ่ม กึ้มกึ่มกับนายสองคน เป็นไปไม่ได้หรอกนะ ที่จะหลอยเมียไปหานาย Advertisment #ดรมคยฮทสมดวXตะมยคร ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ