Tag Archives: ณฐพงษ

อย่าท้อ  เต้ย ณัฐพงษ์

อย่าท้อ  เต้ย ณัฐพงษ์ อย่าท้อ  เต้ย ณัฐพงษ์ อย่าท้อ – เต้ย ณัฐพงษ์ 
ทาง ที่เธอนั้นต้องเดิน ที่เธอนั้นต้องไป รู้บ้างไหมมันไกลเท่าไหร่ ถ้าบอกว่ารู้คงจะรู้ไม่จริง
สุดทาง ที่เธอนั้นต้องไป คงจะมีอะไรที่เธอต้องการทุกสิ่ง คงเหมือนฝันที่เป็นจริง เธอคงจะยิ้มให้กับเรื่องที่ดี * เส้นทางที่เหลือยาวไกล ฉันเชื่อว่ามีสักวัน ที่เดินถึงมัน ถ้าพยายามไม่มีอะไรยากเกิน 
** อย่าท้อ หากเหนื่อยล้าเท่าไหร่ พักกายและใจ พรุ่งนี้ยังมี Advertisment #อยาทอเตย #ณฐพงษ อย่าท้อ  เต้ย ณัฐพงษ์