Tag Archives: ฉนคออกาเมองแมน

ฉันคืออีกา  เมืองแมน

ฉันคืออีกา  เมืองแมน ฉันคืออีกา  เมืองแมน ฉันคืออีกา – เมืองแมน 
ไม่อยากเป็นเหมือนไก่ มีปีกแต่ไม่เคยใช้บิน ฉันปราถนาแค่เพียง ตามเสียงหัวใจที่เรียกหา เพราะฉันมีจุดหมาย อยู่ที่ฟ้าฟากไกลสุดตา เผชิญกับโชคชะตา ล่องถลาท้าทายแรงลม 
* ( ก็เพราะ )ฉันคือ อีกา ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในกรง กางปีกทรนง อดทนต่อคำเหยียดหยาม
แม้ไม่สง่างาม ตัวดำดูไม่สะอาดตา แต่เมื่อฉันบินอยู่บนฟ้า ไอ้พวกลูกหมาทำได้แค่เพียงมอง ได้เพียงมอง Advertisment #ฉนคออกาเมองแมน ฉันคืออีกา  เมืองแมน