Tag Archives: ความคดถงphupuriwat

สายฝน ความคิดถึง  phupuriwat

สายฝน ความคิดถึง  phupuriwat สายฝน ความคิดถึง  phupuriwat สายฝน ความคิดถึง – phupuriwat

 เก็บเรื่องของเรา เอาไว้เว้นไว้ให้เรานึกถึงกัน 
 เวลาฝนพรำเคยมีโอบกอดจากฉันใต้เงาพระจันทร์ดวงเก่า
 เสียงเพลงที่ฉันขับกล่อมบรรเลง ให้เธอก่อนนอนฝันดีทุกคืน 
 วันนี้เราไม่มีกันข้างเคียง มีแค่เพียงวันเก่า ที่เรา

ลมที่พัดปลิว ไปตามกาลเวลา เธอที่เคยเคียง เวลาที่ฝนมา 
ในวันนี้เธอไม่อยู่ จะไม่ขอให้เธออยู่ตรงนี้ ความทรงจำที่มีก็ดีเกินพอ Advertisment #สายฝน #ความคดถงphupuriwat สายฝน ความคิดถึง  phupuriwat