Tag Archives: คนมคไมรหรอกทราย

คนมีคู่ไม่รู้หรอก  ทราย Rsiam

คนมีคู่ไม่รู้หรอก  ทราย Rsiam คนมีคู่ไม่รู้หรอก  ทราย Rsiam คนมีคู่ไม่รู้หรอก – ทราย Rsiam
 ไร้คู่อยู่เดียวเปลี่ยวกาย มองไปทางไหน ก็ไม่มีใครรักเรา จมอยู่กับความเงียบเหงา เห็นคนอื่นเขานั้นมีคู่ใจ เดินเดี่ยวมานานแสนนาน เป็นได้แค่ฝัน เฝ้านึกถึงวันมีคู่ใจ เดินควงไปไหนมาไหน เป็นคนรู้ใจเหมือนใครเขามี   Advertisment #คนมคไมรหรอกทราย #Rsiam คนมีคู่ไม่รู้หรอก  ทราย Rsiam