Tag Archives: ขาวแดงกำแพงสงวงนาไท

ข้าวแดงกำแพงสูง  วงนาไท

ข้าวแดงกำแพงสูง  วงนาไท ข้าวแดงกำแพงสูง  วงนาไท ข้าวแดงกำแพงสูง – วงนาไท สิ้นคำพิพากษาตัดสิน หลักฐานมัดแน่นดิ้นบ่หลุด ศาลลงอาญาโทษจำคุก 2 ปี ขอโทษอิหลี ขอโทษเจ้าหลายๆ ขอโทษที่อ้ายมันบ่มักดี มื้อๆคิดหาแต่เรื่องต่อยตี กับขี่รถเลาะ * ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ เลือดพ่อมันแฮง จุดจบกะเลยได้กินข้าวแดง นอนในกำแพงสูง ** ขอโทษหลายๆที่อ้ายมันเลว เลวบ่สมกับเจ้าฮัก
ชีวิตวนเวียนอยู่แต่กับโรงพัก มักสร้างแต่เรื่องสร้างคดี Advertisment #ขาวแดงกำแพงสงวงนาไท ข้าวแดงกำแพงสูง  วงนาไท