Tag Archives: ขอบใจแตไมจำเปน

ขอบใจแต่ไม่จำเป็น (No Thanks)  เล้าโลม

ขอบใจแต่ไม่จำเป็น (No Thanks)  เล้าโลม ขอบใจแต่ไม่จำเป็น (No Thanks)  เล้าโลม ขอบใจแต่ไม่จำเป็น (No Thanks) – เล้าโลม ยื้อฉันยื้อตัวเองมานาน ฉันฝืนมานานเท่าไหร่ จบจบกันไป ตอนนี้ดีกว่าไหม
รั้ง ถึงรั้งก็ยังจะไป ทำเหมือนฉันเป็นแค่เศษลมหายใจ ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
* จากวันคืนที่มีกัน จนเดินทางมาถึงวันที่ฉันนั้นต้องทำใจ
เปิดทางให้ใคร ให้ใจทุกคน มันทนอยู่ไม่ไหว
** ขอบใจเธอ แต่มันไม่จำเป็น ถ้าทุกอย่างที่เคยให้ฉัน มันต้องใช้ร่วมกับคนอื่น
ไม่อยากให้ใจมันรู้สึกแต่เธอทำเพื่ออะไร เคยเห็นใจกันบ้างไหม Advertisment #ขอบใจแตไมจำเปน #Thanksเลาโลม ขอบใจแต่ไม่จำเป็น (No Thanks)  เล้าโลม