น้ำตา  แจ๋ม พลอยไพลิน

น้ำตา  แจ๋ม พลอยไพลิน

น้ำตา  แจ๋ม พลอยไพลิน

น้ำตา – แจ๋ม พลอยไพลิน ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว มีแค่ลมหายใจ ที่อ่อนแรง ความเข้มแข็งบ่เหลือ สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด เหมือนปลายทางชีวิต ใกล้จบลง คงบ่มีอีกแล้วความฮัก ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย แต่สุดท้ายก็ได้แค่ความว่างเปล่า คําว่าฮักชั่วฟ้าชั่วดินสลาย บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา โว นี่บ้อใจคน

Advertisment


#นำตาแจม #พลอยไพลน

น้ำตา  แจ๋ม พลอยไพลิน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *