ตกเย็นแล้วคิดถึงได้(เปล่า)  PHAKHAW

ตกเย็นแล้วคิดถึงได้(เปล่า)  PHAKHAW

ตกเย็นแล้วคิดถึงได้(เปล่า)  PHAKHAW

ตกเย็นแล้วคิดถึงได้(เปล่า) – PHAKHAW เห็นแค่เพียงแรกเจอแล้วใจก็สั่น เห็นแค่เพียงไม่นานฉันชอบเธอเข้าแล้ว
อยากจะเด็ดดอกไม้ไปมอบให้เธอ ไม่อยากฝันละเมอคิดเพ้อไปไกล เจอผู้คนมากมายก็เพียงแค่ผ่าน พอเธอเดินเข้ามาทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหว
อยากจะรัก รัก เธอ รู้ดีคงยากไป ฝากดวงใจฉันลอยออกไป ถึงเธอ
ฝากดวงใจให้ลอยผ่านไป ให้ถึงเธอ

Advertisment


#ตกเยนแลวคดถงไดเปลาPHAKHAW

ตกเย็นแล้วคิดถึงได้(เปล่า)  PHAKHAW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *