มนุษย์ล่องหน  LADY SITA

มนุษย์ล่องหน  LADY SITA

มนุษย์ล่องหน  LADY SITA

มนุษย์ล่องหน – LADY SITA ฉันเป็นแค่น้ำหน้าฝน ถ้าฝนไม่แล้ง ก็ไม่มีใครสน ฉันเป็นมนุษย์ล่องหน ที่มองเท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยเห็นมัน ฉันเป็นแค่เพียงเศษตังค์ ถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่มีสัมพันธ์ ได้แต่คิดและมองรูปใบนั้น ของเรา * ทำไมฉันถึงหาย จากเฟรม ตาหรือกล้องไม่ดี ยิ่งชิด แต่เธอ ยิ่งหนี ** หรือต้องให้ไกล ให้ไกล ให้ไกล ออกไปจากเธอไว้

Advertisment


#มนษยลองหนLADY #SITA

มนุษย์ล่องหน  LADY SITA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *