CROSS  S.D.F

CROSS  S.D.F

CROSS  S.D.F

CROSS – S.D.F Cross the sky แหงนมอง สุดสายตา ท้องฟ้ามืดมน ล้มลงอยู่ลำพัง มองหาไม่มีใคร * ในคืนที่ฟ้ามืดมิดที่สุด ดวงดาวนับร้อย ก็จะส่องแสงสว่าง และเธอจะเห็นฉัน ** จับมือฉันไว้ มองไปที่ปลายฟ้า เราจะข้ามผ่าน เรื่องราวที่มันร้ายๆ
เธอไม่ต้องกลัว จะเจอกับสิ่งไหน จะยังมีฉัน อยู่ข้างเธอไม่ไกล

Advertisment


#CROSSSDF

CROSS  S.D.F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *