เซนซิทีฟ Ost. จะรักกี่รักเหอะ ซีซั่น  อาร์ต ภาคภูมิ

เซนซิทีฟ Ost. จะรักกี่รักเหอะ ซีซั่น  อาร์ต ภาคภูมิ

เซนซิทีฟ Ost. จะรักกี่รักเหอะ ซีซั่น  อาร์ต ภาคภูมิ

เซนซิทีฟ Ost. จะรักกี่รักเหอะ ซีซั่น – อาร์ต ภาคภูมิ & อาม อนุสรณ์
 รู้ดีมีค่าแค่ไหน ไม่มีผู้ใดมาคอยปลอบใจ ก็ต้องรักษาตัวให้มากเข้าไว้ แต่ก็ไม่ให้รู้ต้องทำอย่างไร เธอเอง รู้ดีว่าฉันอ่อนไหว แค่คนที่ไม่มีใครพอใจ ตั้งคำถามว่ายังมีค่าแค่ไหน ไม่มีใครมาคอย มาย้ำมาปลอบเตือน

Advertisment


#เซนซทฟ #Ost #จะรกกรกเหอะ #ซซนอารต #ภาคภม

เซนซิทีฟ Ost. จะรักกี่รักเหอะ ซีซั่น  อาร์ต ภาคภูมิ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *