Love ‘n’ Roll  Ble N’ Bay Blues

Love ‘n’ Roll  Ble N’ Bay Blues

Love ‘n’ Roll  Ble N’ Bay Blues

Love ‘n’ Roll – Ble N’ Bay Blues

* Love and Rock and Roll and you my baby I love rock and you
Love and Rock and Roll and you my baby I love rock and you 
ในชีวิตฉัน ตั้งแต่มีเธอเข้ามา
เพิ่งจะได้รู้ ว่าความงดงามมันเป็นแบบนี้ มีฉัน มีเธอ 
และบทเพลงรัก ในแบบร็อค ๆ เธออาจไม่รู้ เธออาจไม่รู้

Advertisment


#Love #RollBle #Bay #Blues

Love ‘n’ Roll  Ble N’ Bay Blues

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *