ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

ดรึมคึย – ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

 อยากให้นายมาดรึมคึยกับฉัน ที่ตรงนั้นมีกันแค่เราสองคน มีแค่ฉันกับนาย พ่อหนุ่มหน้ามน ดึมๆ ด้วยกัน สองคน   * แต่มันคง เป็นได้แค่ฝัน เพราะความจริงนั้น ฉันไม่ได้ดึ้มดึมกับนาย อยากจะไปกึ้มกึม อยากไปนั่งดึ้มดึ่ม กึ้มกึ่มกับนายสองคน เป็นไปไม่ได้หรอกนะ ที่จะหลอยเมียไปหานาย

Advertisment


#ดรมคยฮทสมดวXตะมยคร

ดรึมคึย  ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *