Would You Be My Love  Earth Katsamonnat

Would You Be My Love  Earth Katsamonnat

Would You Be My Love  Earth Katsamonnat

Would You Be My Love – Earth Katsamonnat ก็ไม่เคยจะคิดว่าจะได้พบเจอ นึกว่าอยู่ในฝันที่ได้มาพบเธอ You make me crazy เพียงแค่มองตาเธอใจก็แทบละลาย เจอแบบนี้เป็นใคร มีแต่ต้องยอมยกหัวใจให้เธอ Oh
* เพิ่งรู้ว่าโลกช่างสวยงาม แค่มีเพียงเธอมาอยู่ข้างๆกัน ขอมีเธอในทุกวัน มารักกันเถอะ ** Hey เธอ Do you feel my love เห็นแค่เพียงเธอยิ้มก็ทําให้ใจฉันสั่น You’re amazing

Advertisment


#LoveEarth #Katsamonnat

Would You Be My Love  Earth Katsamonnat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *