วันที่อกหัก  การะเกด Rsiam

วันที่อกหัก  การะเกด Rsiam

วันที่อกหัก  การะเกด Rsiam

วันที่อกหัก – การะเกด Rsiam วัน ที่เลือนเดือนที่ลาร้าง วันที่บ่มีอ้ายย่าง เคียงข้างบนหนทางรัก
ความหวังพังเพ เดินเดั่นคนเสียหลัก วันนี้วันที่อกหัก มาเฮ็ดกันคัก แท้นอ
วัน ที่เดินดั่งคนสิ้นแรง เสียดายสายตาฮักแพง ส่องแสงเมื่อยามพบพ้อ
จบกันแค่นี้ บ่มีทางให้ย่างต่อ หมดคำจะอ้อนวอนขอ เอาแค่นั้นหนออ้ายว่า

Advertisment


#วนทอกหกการะเกด #Rsiam

วันที่อกหัก  การะเกด Rsiam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *