ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age) OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2   Billkin

ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age) OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2   Billkin

ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age) OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2   Billkin

ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age) OST แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2 – Billkin, PP Krit

โลกหมุนไป โดยที่เราไม่รู้ตัว สิ่งรอบๆตัวก็ยังเปลี่ยนได้ทุกนาที บางทีความรักของเรา ก็เดาอะไรไม่ได้ดังใจ จะผิดจะพลั้งต้องลองกันไป บนหนทาง มีอะไรที่แน่นอน ที่เคยคบวันก่อน เลิกกันง่ายๆก็มี
บางทีชีวิตคนเรา อาจเจอเส้นทางให้เดินเป็นร้อยเป็นพัน ต่างคิดต่างฝัน

Advertisment


#ไมปลอยมอ #Coming #Age #OST #แปลรกฉนดวยใจเธอ #Part #Billkin

ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age) OST. แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2   Billkin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *