อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่  มีนตรา อินทิรา

อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่  มีนตรา อินทิรา

อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่  มีนตรา อินทิรา

อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่ – มีนตรา อินทิรา
 มาเฮ็ดหยัง คนเซาฮักกัน มาจอบอาการว่าตายบ่ซั่นตี้ ออกท่าทางเป็นห่วงอีหลี ทั้งๆ ที่อ้ายเป็นคนถิ่มไป ให้สามบ้านส่า ห้าบ้านลือ ว่าน้องคือคนที่ต้องเสียอ้าย มาหากัน นี่คือจั่งใด๋ อยากเห็นว่าน้องบ่เสียใจซั่นบ้อ   * อ้ายอยากฟัง สิเว่าให้ฟังให้พอ ได้ฟังแล้ว สิไปตายไสกะไป   ** คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง คำที่อ้ายอยากฟังคือคำนี้แม่นบ่ เฮ็ดให้เจ็บ จนสิตาย ยังบ่พอ ยังอยากมาขอ ให้น้องอยู่ดีสำบาย คือคำว่าบ่เป็นหยัง บ่เป็นหยัง ฮ้องบอกอ้ายดังดัง เพื่อให้อ้ายกลับไป

Advertisment


#อยากฟงวาบเปนหยงแมนบมนตรา #อนทรา

อยากฟังว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่  มีนตรา อินทิรา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *