ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม – น้ำเพชร กฤษติชัย ในบางครั้งมีเรื่องราว ที่ทำให้เราต้องห่างกัน ก็ไม่รู้ว่าต้องห่างกัน อีกนานสักแค่ไหน
* ใจเราสองคน อาจมีสับสนแค่บางครั้ง แต่ไม่อาจหยุดรักคิดถึงเธอ
** ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม สิ่งมีเพิ่มเติม คือความคิดถึงเธอ ห่างกันสักพัก แต่รักมากหว่าเดิม คิดถึงเพิ่มเติมรักมากหว่าเดิมรักเธอคนเดียว

Advertisment


#หางกนสกพกแตยงรกเหมอนเดมนำเพชร #กฤษตชย

ห่างกันสักพักแต่ยังรักเหมือนเดิม  น้ำเพชร กฤษติชัย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *