ฉันไม่ดีหรือเธอมีไคร  แทน ศุภสัณห์

ฉันไม่ดีหรือเธอมีไคร  แทน ศุภสัณห์

ฉันไม่ดีหรือเธอมีไคร  แทน ศุภสัณห์

ฉันไม่ดีหรือเธอมีไคร – แทน ศุภสัณห์
 ความรักของเรา จบลงแลัวใช่ไหม แลัวรักที่ฉันให้ไป เธอเอาไว้ตรงไหนกัน ทำไมในวันนี้ เธอมาตัดความส้มพันธ์ มาบอกว่าเรานั่นเป็นไม่ได้   * แลัวรักที่ฉันให้ไป มันไม่มีความหมายหรือไงเธอ ที่ตอนนี้เธอมาบอกว่าหมดรักกัน   ** หรือฉันไม่ดีตรงไหนหรือเธอมีใครช่วยตอบฉันที ทำไมมาทำกันอย่างนี้ ไม่สงสารกันบ้างหรือไง เธอก็รู้ฉันรักเธอที่สุดหัวใจ ขอร้องอย่าทิ้งไปได้ไหม.. (ฉันยังทำใจไม่ได้)

Advertisment


#ฉนไมดหรอเธอมไครแทน #ศภสณห

ฉันไม่ดีหรือเธอมีไคร  แทน ศุภสัณห์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *