คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม  Ponchet

คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม  Ponchet

คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม  Ponchet

คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม – Ponchet 
* คนที่ใช่ไม่ต้องพยายามบอก รักแต่เธอไม่ต้องการ กอดฉันแต่ว่าเธอไม่เคยอุ่นใจ
ในคำสัญญาลวงหลอก ถ้าไม่รักกันก็บอก (เธอไปได้เลย อย่าทำว่าเธอไม่เคยเลย)
คนที่ใช่ไม่ต้องพยายามบอก รักเท่าไรมันก็ไม่พอ นับวันรอเลิกกันจากนี้ไป
หัวใจ ต้องเริ่มใหม่ เพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม

Advertisment


#คนทใชไมตองพยายามPonchet

คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม  Ponchet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *